History

The sections are presented in the CONFERENCE PROGRAM.

For the 4th edition of our Conference in 19-20 may 2017 the program of the HISTORY section is presented as it follow:

Comunicări pe secţiuni

 1. SECŢIUNEA ISTORIE – Partea I-a

Universitatea Hyperion, Corp A, etaj 6, Sala de Conferinţe, 

Vineri, 19 Mai 2017

13.30-18.30

Moderatori

Prof.univ.dr. Ştefan Păun

Prof.univ.dr. Corneliu-Mihail Lungu

Cercet.șt. I dr. Miodrag Milin

 1. univ.dr. Renata Tatomir, Universitatea Hyperion din București – Comerț și rute comerciale antice între Egipt și Orientul apropiat și zona Mării Negre
 2. univ. dr Eugenie Posdărăscu, Universitatea Hyperion din București – Etnogeneză şi continuitate în spaţiul carpato-balcanic 
 3. univ.dr. Grigor Grigorov, Universitatea Neofit Rilski din Blagoevgrad (Bulgaria) – Васил Левски и неговата снимка от Букурещ 1871 г. / Vasil Levski and his photo from Bucharest 1871
 4. univ.dr. Doina Pungă, Universitatea Hyperion din București – Un atelier litografic mai puțin cunoscut – Tipolitografia lui Pericle M.Pestemalgioglu de la Brăila
 5. șt. dr. Emil Târcomnicu, Institutul de Etnologie și Folclor ”Constantin Brăiloiu”, Academia Română – Câteva aspecte etnografice la românii din Nord-Estul Serbiei
 6. univ.dr. Ion Giurcă, Universitatea Hyperion din București – Resbelul Oriental 1877-1878 în viziunea a doi istorici transilvăneni
 7. univ.dr. Corneliu-Mihail Lungu, Universitatea Hyperion din București – Surse de arhivă privind situația geopolitică din Balcani în perioada premergătoare Primului Război Mondial
 8. Olga SanduMaria, Prințesa Moștenitoare a României, și activitatea ei în timpul celui de-al Doilea Război Balcanic
 9. Ionuț CojocaruIstoria românilor în preajma centenarului
 10. Luminiţa Giurgiu, Serviciul Istoric al Armatei, Comisia Română de Istorie militară, – Viziunea bulgară privind intrarea României în război în anul 1916
 11. Teodora Giurgiu, Serviciul Istoric al Armatei, drd. Daniel Niculae, Universitatea Naţională de Apărare Carol I –  Rapoartele ofiţerilor de legatură romani de pe lângă Comandamentul Armatelor Aliate din Orient privind relaţiile româno-bulgare octombrie 1918- ianuarie 1920
 12. univ.dr. Roxana Daniela Păun, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative, Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, Relaţiile comerciale ale României cu statele balcanice. Prezent şi perspective
 13. șt.dr. Enache Tușa, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „I.C. Brătianu” Academia Română – Cultura socială a războiului în Dobrogea. O analiză sociologică a ocupației germano- bulgare din 1916-1918.
 14. univ.dr. Ion Calafeteanu, Universitatea Valahia din Târgoviște – Grigore Gafencu și proiectul blocului neutrilor în Balcani
 15. univ.dr. Alexandru Oșca, Universitatea Hyperion din București – Relaţiile dintre România și Iugoslavia în proximitatea celui de-al Doilea Razboi Mondial
 16. univ.dr. Alin Spânu, Universitatea din București – România și noul statut al Balcanilor(1941)
 17. șt.dr. Andreea Bădilă, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 – Efectele semnării Actului Final de la Helsinki. Așteptări, obiective și controverse la reuniunea CSCE de la Belgrad. Studiu de caz: România
 18. Constantin Alexandru Dumitrescu Sub presiunea titoismului, Inițiativa iugoslavă și retragerea stalinistă
 19. Daniela Galeru, student an I (îndrumător conf.univ.dr. Renata Tatomir), Universitatea Hyperion din București – Aspecte spiritual-religioase cu privire la prezenţa bizantino–bulgare în secolele X-XII în istoria și cultura regiunilor de la Dunărea de Jos
 20. Vasile Alboiu, student an I (îndrumător conf.univ.dr. Renata Tatomir), Universitatea Hyperion din București – Uciderea Regelui Ioniţă Caloian de către Sfântul Mucenic Dimitrie

Comunicări pe secţiuni

 1. SECŢIUNEA ISTORIE – Partea a II-a

Universitatea Hyperion, Corp A, etaj 6, Sala de Conferinţe, 

Sâmbătă, 20 Mai 2017

10.30-14.30

Moderatori

Lect.univ.dr. Nicoleta Ciachir

Cercet.șt.dr. Marco Cassioli

Cercet.șt.dr. Sorin Marcel Colesniuc

 1. şt.dr. Marco Cassioli, Universitatea Aix-Marseille, Franţa – Chilia e lo spazio balcanico: relazioni umane ed economiche / Kilia and the Balkans. Human and Economic Relations, 1360-1361
 2. Marius MitrofGeamia Hamidie din Galați, primul locaș de cult musulman în Moldova
 3. univ. dr. Nicoleta Ciachir, Universitatea Hyperion din București, președinte al Asociaţiei de Balcanistică şi Slavistică din România –  O prietenie româno-bulgaro-polonă
 4. Cornel Mărculescu, Târgoviște – Stabilirea frontierei sudice a României după Congresul de la Berlin din 1878
 5. univ.dr. Marin Badea, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București – România și Balcanii în relațiile București-Paris (1910-1914)
 6. Răzvan Mitu, secretar general adjunct al Asociației de Balcanistică și Slavistică din România – Înfăptuirea Regatului Sârbo-Croato-Sloven și a României Unite
 7. Anna-Maria Atanasova, șef protocol Ambasada Republicii Bulgaria – Un veac de relații diplomatice româno-bulgare
 8. șt. dr. Sorin Marcel Colesniuc, vicepreședintele Asociaţiei de Balcanistică şi Slavistică din România – Reorganizarea Partidului National Liberal în județul Constanța, la sfârșitul Primului Război Mondial
 9. șt.dr.doc. Serhii Hakman, Centrul Politologic Bucovinean din Cernăuți, Ucraina –  Problema Basarabiei în relațiile sovietico-române în anii 20 ai secolului XX
 10. Diana Cristiana Lupu, redactor la Revista „Gândirea Militară” – Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu. Perspectivă geopolitică și geostrategică
 11. univ.dr. Camelia Brâncoveanu, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București – Războiul din Bosnia (1992-1995)
 12. univ.dr. Daniela Cotoară, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Elemente ale comunicării interculturale
 13. univ.dr. Daniela Cotoară, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Efecte ale comunicării sociale interbalcanice
 14. Blagovest Nikolov, Universitatea Anghel Kăncev din Ruse – Демографските тенденции в Румъния и България и перспективите за тяхното преодоляване / The demographic trends in Romania and Bulgaria and the prospects for their overcoming
 15. Marian Harapcea, Universitatea Valahia din Târgoviște – Programul nuclear iugoslav
 16. Andrei Alexandru Micu, Universitatea București – Etnicitatea albaneză și geopolitica în Balcanii de Vest. Axa Priștina – Skopje – Tirana

Lansarea revistei

„Studii balcanice”, Nr. 1, Editura Universitaria, Craiova, 2017.