Geography

The sections are presented in the CONFERENCE PROGRAM.

For the 4th edition of our Conference in 19-20 may 2017 the program of the GEOGRAPHY section is presented as it follow:

Comunicări pe secţiuni

 1. SECŢIUNEA GEOGRAFIE – Partea I-a

Universitatea Hyperion, Corp B, etaj 3, Sala 3.4. 

Vineri, 19 Mai 2017

13.30-18.30

Moderatori

Prof.univ.dr.doc. Petre Gâștescu

Prof.univ.dr. Gheorghe Popescu

Conf.univ. dr. Elena Toma

 1. univ.dr.doc. Petre Gâștescu, Universitatea Hyperion din București – Lunca Dunării în sectorul Pontic – tradițională convieţuire între om şi apă
 2. univ.dr. Gheorghe Popescu, Conf.univ.dr. Antonela Neacșu, Universitatea din București – Raportul aur-argint în eșantioanele de aur nativ din Munții Metaliferi
 3. univ.dr. Claudia Căpățână, Asist.univ.dr. Daniel Vîrdol, Universitatea Hyperion din București – Bulgarii din România – considerații istorico-geografice
 4. S. II dr. Bianca Mitrică, C.S. III dr. Nicoleta Damian, C.S. III dr. Irena Mocanu, C.S. III dr. Mihaela Persu, C.S. II dr. Radu Săgeată, Institutul de Geografie al Academiei Române – Diversitate etnică în Valea Dunării românești
 5. univ.dr. Elena Toma, Universitatea Hyperion din București – Considerații istorico-geografice privind comunitățile românești de pe Valea Timocului
 6. univ.dr. Elena Manolache, Universitatea Hyperion din București – Studii geografice privind zona Drăgănești –Vlașca – Schitu din programul Natura 2000
 7. univ.dr. Cornelia Marin, Lect.univ.dr. Mădălina Andrei, Universitatea Spiru Haret – Sănătatea turiștilor zonei litorale la Marea Neagră
 8. univ.dr. Irina Lazăr, Universitatea Hyperion din București – Aromânii din Peninsula Balcanică văzuți de călătorii occidentali din sec XIX-lea
 9. univ.dr. Mădălina Andrei, Universitatea Spiru Haret – Surse documentare asupra aromânilor din Peninsula Balcanică
 10. univ.dr. Eduardt Samoilă, Universitatea Hyperion din București – Situația geopolitică și relațiile externe ale României în perioada crizei orientale (1875-1877)
 11. univ.dr. Luminiţa Boboc, Universitatea Hyperion din București – Rolul peisajului monahal în turismul cultural
 12. Lector univ. dr. Elena Bogan, Universitatea din București – Rolul festivalurilor artistice în păstrarea identității culturale balcanice
 13. univ.dr. Mioara Clius, Universitatea din București, dr. Daniel Vîrdol, Institutul Național de Statistică, Bariere în transformarea ariilor protejate în destinații ecoturistice Studiu de caz: Ariile protejate din nordul Balcanilor
 14. ec. Mariana Pipirigeanu, tehn. Constantin Neacșu, IDT III Bianca Stancu, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive București – Studiu de biodiversitate cu privire la geochimia bazinului Dunării din zona Delta Dunării
 15. Antoneta Stoica, Șc. Gimnazială Odobești, Dâmbovița – Oiconime dobrogene pe hărți din sec. al XVIII-lea – XIX-lea
 16. Postea Maria, drd. Coculescu Amalia, Școala doctorală Simion Mehedinți, Universitatea din București, Grigore Elena, Universitatea din București, stud. Ardelian Dan Vasile Universitatea din București – Turismul cultural, istoric și religios din regiunea balcanică în era atentatelor
 17. Laurențiu Țuțuianu, Universitatea Hyperion din București – Evoluţia peisajului în ultimii 3000 de ani în Regiunea Cetăţii Histria (Delta Sudică)
 18. Elena Toader, Universitatea Hyperion din București – Turismul litoral de pe coasta dalmată a Croației

Comunicări pe secţiuni

 1. SECŢIUNEA GEOGRAFIE – Partea a II-a

Universitatea Hyperion, Corp B, etaj 3, Sala 3.4, 

Sâmbătă, 20 Mai 2017

10.30-14.30

Moderatori

Conf.univ.dr. Elena Manolache

Lect.univ.dr. Irina Lazăr

Lect.univ.dr. Nilghiun Ismail

 1. Lector univ.dr. Nilghiun Ismail, Universitatea Giresun, Turcia – Balcanii și popoarele turcice din România
 2. S. III dr. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, O analiză teoretico-metodologică asupra raportului dintre memorie și patrimoniu
 3. univ.dr. Elena Manolache, Universitatea Hyperion din București: Alba Iulia, elemente de dinamică urbană din antichitate până în prezent
 4. univ.dr. Vasile Ştef, Universitatea Hyperion din București: Apele freatice de la confluența Târnavelor cu Mureșul
 5. Lector univ.dr.Irina Lazăr, Universitatea Hyperion din București – Etnografia şi toponimia zonelor locuite de aromâni
 6. ec. Mariana Pipirigeanu, tehn. Constantin Neacșu, IDT III Bianca Stancu, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive București – Soluții și procedee de bioremediere ecologică a solurilor și apelor din zona cu potențial turistic ridicat – zona Herculane
 7. Elena Viorica Ioniță, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive București – Calitatea sedimentelor din rețeaua hidrografică a bazinului Arieș
 8. Ana Maria Țone, Consilier superior, Ministerul Apelor și Pădurilor – Considerații privind managementul inundațiilor în bazinul hidrografic Vedea
 9. univ.dr. Cornelia Marin, Lect.univ.dr. Mădălina Andrei, Universitatea Spiru Haret, – Percepții asupra sănătății, în statele balcanice
 10. univ.dr. Cezar Gherasim, Universitatea Spiru Haret – București – confluențe și influențe balcanice în evoluția planului orașului
 11. Lector univ. dr. Elena Bogan, Universitatea din București – Patrimoniul religios și turismul în Balcani
 12. univ.dr. Roangheș Mureanu Ana Maria, Universitatea din București – Patrimoniu turistic – evaluare și importanță în promovarea stațiunii Mangalia,
 13. dr. Costache Tatiana, Șc. nr. 1 ”Vasile Cârlova”, Târgoviște – Tradiții si obiceiuri ale comunitati etnice bulgare din Targoviste
 14. gr.I. Beatrice Simescu, Liceul Teoretic ”Mihai Viteazu” din Vișina – Politica României în problema Dunării și rezultatele obținute în îmbunătățirea navigației (1883-1914)
 15. Nicolaescu Ileana, – Bătălia de la Plevna, lupta decisivă pentru independența României
 16. gr.I. Carmen Pahonțu, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Târgoviște – Potențialul turistic al Bulgariei
 17. Diana Radoi, mast. Cristina Maria Nițescu, Universitatea Hyperion din București – Comunități etnice românești în Balcani
 18. Ștefan Cristian Cioacă, Universitatea Spiru HaretObiective turistice de top din Bulgaria